Arcona omvandlar Genestas kontorskvarter på Södermalm

Arcona har fått i uppdrag av Genesta att bygga om fastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet ”Zinko” omfattar 10.300 kvadratmeter uthyrbar yta och Arcona har bistått Genesta redan i förvärvsprocessen med identifiering av fastighetens möjligheter och förutsättningar.

Zinko ligger på Hornsgatan 122–130 mellan Zinkensdamm och Hornstull och innehåller 10.300 kvadratmeter uthyrningsbara kommersiella ytor. Genesta har stora utvecklingsplaner och tar ett helhetsgrepp om fastigheten med fokus på hållbarhet, estetik och teknik. Arcona har varit med sedan 2021 i förvärvsprocessen och identifierat påbyggnadsmöjligheter, analyserat tekniska förutsättningar, tagit fram kalkyler och planerat för projektgenomförandet.

– Vi på Genesta ser fram emot att genomföra ännu ett projekt tillsammans med Arcona, den här gången genom en totalrenovering av Zinko – ett helt kontorskvarter på Södermalm. Tillsammans ska vi skapa moderna, attraktiva och framförallt hållbara lokaler till framtidens hyresgäster. Det känns mycket bra att ha Arcona vid vår sida för att realisera vår vision, säger Emma Stenlund, Investment manager hos Genesta.

Fram till sommaren utvecklas fastighetens arkitektoniska koncept och vi gör mer djuplodande undersökningar av de befintliga byggnadsdelarna. Efter sommaren inleds program-, bygglovs- och systemskede.

– Nyckeln till framgång i ett projekt är att beställare, konsulter och entreprenörer jobbar tillsammans från ett så tidigt skede som möjligt och det har Genesta återigen valt att göra med oss på Arcona. Vi ser mycket fram mot att förverkliga visionen av Zinko under de kommande åren, säger Johan Månsson, affärschef på Arcona.

Tidigare har Arcona bistått Genesta i förvärvsprocessen med bland andra projektet Svea Artilleri på Östermalm som nu byggs om för fullt.

Vid frågor kontakta

Johan Månsson, Affärschef Arcona, johan.mansson@arcona.se , tel. 08-510 022 16
Emma Stenlund, Investment manager Genesta, emma.stenlund@genesta.se, tel 08-506 497 36