Arcona bygger om och till Trångsundsskolan

Arcona har fått i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att bygga om och till Trångsundsskolan i Trångsund, strax utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som påbörjas nu i juni och ska vara färdigställt till augusti 2022. Kontraktssumman är på ca 120 MSEK och det är Arcona Arkitekter som har ritat skolan.

Trångsundsskolan har behov av att effektivisera sina ytor. Två skolbyggnader rivs och två nya huskroppar om cirka 3.000 kvm uppförs med ny placering för att passa dagens behov. Fyra befintliga byggnader kommer att byggas om och omfattar såväl kök som matsal. I samband med bygget kommer även utemiljön och belysningen att utvecklas och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård, med ytor för både lugn och aktiv lek. De nya skolbyggnaderna värms med fjärrvärme och avses certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det ena huset kommer delvis ha sedumtak.

– Det är roligt att vara igång. Med den här om- och tillbyggnationen ökar vi kapaciteten på Trångsundsskolan med ytterligare 150 elever. När projektet är klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever i tre paralleller i årskurserna F-9. Vi har ett väl fungerande samarbete med Arcona sedan flera år tillbaka och ser fram emot att i samverkan nu anpassa Trångsundsskolans ytor till att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Torbjörn Wallin, projektutvecklare på Huddinge Samhällsfastigheter.

Projektet kommer att genomföras i etapper och verksamheten kommer delvis att kunna bedrivas i befintliga lokaler under produktionstiden.

– Efter ett år med intensiv planering och projektering så ser vi fram mot att få sätta spaden i backen. Med kvarvarande skolverksamhet och arbetsområdet bokstavligen omringat av bostäder har vi spännande utmaningar vad gäller säkerhet för tredje man, logistik och kommunikation. Under året som gått har vi dock arbetat intensivt med dessa frågor och vi har redan nu en bra dialog och samarbete med skolverksamheten, kommunens trafikavdelning och kringboende. Allt känns mycket positivt och så fort elevernas efterlängtade sommarlov börjar får vi också vår efterlängtade produktionsstart, säger Caroline Abrahamsson, projektchef på Arcona.

För Huddinge Samhällsfastigheter har Arcona även byggt nyss färdigställda Glömstaskolan F-3, Glömstahallen, Glömstaskolan, Kvarnbergshallen och Stuvstahallen.

Vid frågor kontakta
Caroline Abrahamsson, projektchef Arcona, caroline.abrahamsson@arcona.se tel. 08-601 21 83
Torbjörn Wallin, projektutvecklare HUSF, torbjorn.wallin@husf.se, tel. 076-125 32 63