Arcona bygger The Rotterdam District

Arcona har fått i uppdrag av Kungsleden att renovera och bygga om fastigheten Rotterdam 1 i Södra Värtan i Stockholm. Fastigheten är en kontorsfastighet på 25 000 kvm BTA i sex plan som nu ska göras mer attraktiv och ge hyresgästerna högre kvalitet. Renoveringen omfattar total fasadrenovering med Cortenplåt och välkomnande glaspartier med nya entréer och skärmtak mot Hangövägen. Samtliga hissar byts ut till nya och entréer skall tillgänglighetsanpassas. Till detta kommer också omläggning av terrasser och innergårdar samt förberedelser för ny restaurang. Projektet är en totalentreprenad på 63 MSEK och ska vara färdigställt till årsskiftet 2020/21.

– Det känns kul att få vara med i starten av omvandlingen av Södra Värtan, ett område som har stor potential att bli något extra, säger Anders Rauge, affärschef på Arcona. Vi har samarbetat med Kungsleden i det här projektet sedan sommaren 2019 och är glada för att vi nu fått förtroendet att modernisera denna unika fastighet, det kommer bli ett riktigt lyft för kvarteret när det står klart.

Fastigheten Rotterdam uppfördes 1997–1998 i södra delen av nuvarande Värtahamnen och är en storskalig byggnad i sex plan med främst kontor- och verksamhetslokaler. Huset är idag traditionellt modernistiskt med tydliga fönsterband och bröstningar. Renoveringen kommer ge huset en modern karaktär med ytskikt som förstärker det robusta intrycket. Det skapas spännande konstraster med inspirationen från hamnverksamhet och industri.

– Södra Värtan och Värtahamnen håller helt på att ändra skepnad och kommer att bli en unik stadsdel och en ny entré till Stockholm från vattnet. Vi utvecklar området ihop med andra fastighetsägare och ser fram emot färdigställandet av The Rotterdam District om drygt att år, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

Arcona bygger för närvarande även om i kvarteret Stettin som också ägs av Kungsleden.

Vid frågor kontakta
Anders Rauge, affärschef Arcona, anders.rauge@arcona.se  tel. 08-601 21 75
Arne Pellas, projektchef Kungsleden, arne.pellas@kungsleden.se, tel. 08-503 052 86
Sven Stork, regionchef Stockholm Kungsleden, sven.stork@kungsleden.se, tel. 08-503 052 06