Vi är på LAVA

Torsdagen den 9 februari träffas vi på LAVA, KTH Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag.
Vi finns på plats kl 10-16 och hoppas få se dig där!

Välkommen till monter 103.

Läs mer om LAVA