Hans Karlsson blir tillförordnad VD i Arcona AB

Då Jimmy Bengtsson ska gå vidare i Veidekkekoncernen och tillträda som verkställande direktör för Veidekke Sverige AB den 1 januari 2016, har Hans Karlsson utsetts till tillförordnad VD i Arcona AB med verkan från och med idag den 9 november 2015. Hans Karlsson har arbetat i Arcona sedan 2001 och senast i rollen som affärsutvecklare.

”Hans Karlsson har alla de kvaliteter som behövs för att axla rollen som tillförordnad VD under den tid det tar att rekrytera en ny permanent vd till Arcona”, säger Per-Ingemar Persson, Arconas styrelseordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Karlsson, tf VD Arcona, tel. 08-601 21 76, hans.karlsson@arcona.se

Per-Ingemar Persson, styrelseordförande Arcona, 0705-14 42 40, per-ingemar.persson@veidekke.se

Anders Arfvén, Affärsområdeschef Veidekke Bygg, 0703-355 99 32, anders.arfven@veidekke.se