Jimmy Bengtsson ny Veidekke-chef i Sverige

Jimmy Bengtsson (49) tillsätter rollen som ny koncerndirektör och ledare för Veidekkes samlade verksamhet i Sverige. Bengtsson är idag VD för Veidekkes dotterbolag Arcona AB i Stockholm, och tar den 1 januari 2016 över efter Per-Ingemar Persson som går över i en rådgivande roll för Veidekkes koncernchef.

Jimmy Bengtsson leder i dag entreprenörbolaget Arcona AB i Stockholm som blev uppköpt av Veidekke 2013. – Jag är väldig glad för att vi i bästa Veidekke-tradition har hittat en intern kandidat till en av våra ledande funktioner. Jimmy har mycket lång och solid erfarenhet från entreprenörbranschen i Sverige, de sista åren som en del av Veidekke till vilken han har bidragit starkt till tillväxten i Stockholmsområdet. Han är en varm och engagerad person och är väl förankrad med Veidekkes värderingar, involverande arbetssätt och i vårt fokus på HMS-arbetet, säger koncernchef Arne Giske.

Bengtsson är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, och var 16 år i Skanska. Han har jobbat som VD i Arcona sedan 2007. – Jag är både stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda Veidekkes verksamhet i Sverige. Vi har redan en mycket god position i branschen, och jag glädjer mig till att bygga Veidekke ändå starkare i ett involverande samarbete med kolleger, samarbetespartners och kunder här i Sverige, säger Bengtsson.

Per-Ingemar Persson trappar i januari ned efter 10 år som koncerndirektör och ledare av Veidekkes svenska verksamhet. – Under Per-Ingemars ledning har omsättningen växt från en till åtta miljarder svenska kronor, och vi har nått solida positioner inom bygg, anläggning och bostadsutveckling. Per-Ingemar har varit en betydelsefull ledare och han har varit helt central i uppbyggandet av ett starkt Veidekke i Sverige, säger Arne Giske. Den avgående Sverige-chefen kan bekräfta att det har varit en spännande resa. – Jag är stolt över att ha fått vara en del av Veidekke dessa åren och över vad vi har åstadkommit, och jag är säker på att Jimmy Bengtsson är den bästa till att leda färden vidare i Sverige, avslutar Persson.

Vid frågor, vänligen kontakta

Koncerndirektör Per-Ingemar Persson, tel. +46 705 14 42 40

Blivande koncerndirektör Jimmy Bengtsson, tel. +46 8 601 21 14

Kommersiell direktör Lennart Weiss, tel. +46 705 21 37 81