124 hotellrum för long stay

Projektet är en hyresgästanpassning på ca 3500 m2 åt SAIAB. En ombyggnation i totalentreprenadform från kontorsverksamhet till ett Long Stay hotell med 124 hotellrum som kommer att drivas av Forenom.

Fastigheten i övrigt innehåller utbildningsverksamhet till CAE samt Tullverket som är i full drift under hela entreprenadtiden.

Utmaningen i detta projekt är bland annat att klara dagens ljudkrav med tanke på närheten till Arlanda flygplats.

  • Hotell
  • Adress: Kabinvägen 5, Arlanda
  • Projekttid: våren 2018 - vintern 2020
  • Yta: 3.500 kvm
  • Byggherre: SAIAB
  • Projekt: Konvertering från kontorslokaler till long stay hotell
  • Arconas roll: Totalentreprenör
  • Kostnad: 61 000 000 kr