Nytt hotellkoncept

Arcona har i nära samverkan med byggherre och hyresgäst byggt Omena hotels första etablering i Sverige på Torsgatan 10.

Fastigheten består av 12 våningsplan som genomgått en omfattande ombyggnation från kontor till hotell och restaurang. Totalt sett tillskapades ca 250 hotellrum med Omenas egna självcheck-in koncept samt Allstarrestaurang för ca 400 gäster.

Hotellkoncept byggdes med prefabricerade badrumsmoduler och slitstarka material. Det är möjligt att bo 4 personer i varje rum. Hotellet byggdes utan reception med ett helt webbaserat boknings- och tillträdessystem.
Fastigheten projekterades fullt ut i 3D. Stort fokus lades på att skapa en gemensam organisation för entreprenörer, byggherre och hyresgäst som alla hade samma mål och drivkrafter, vilket fungerade mycket bra.

För att lösa den svåra logistiska situationen på arbetsplatsen nyttjades en logistikentreprenör som samordnade alla leveranser till bygget via en depå och som hanterade all intransport i huset.

Fakta

  • Adress Torsgatan 10
  • Projekttid 2011-2012
  • Yta ca 10.000 kvm
  • Byggherre IF Metall/Savills (Stadsmuren)
  • Projekt Ombyggnad från kontor till hotell/restaurang.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 150 000 000 kr