Nya kök i Stockholms stadshus

De tre restaurangköken i Stockholms stadshus har inom ramen för en totalentreprenad i samverkan projekterats och renoverats av Arcona med Stockholms fastighetskontor som beställare.

Projektet hade en mycket kort byggperiod på endast sex månader från det köken stängdes. Arcona var involverade från ett tidigt skede för att hantera designstudierna där många utmaningar hanterades då tre restaurangkök skulle bytas ut till toppmodern standard i en byggnad med stora logistiska svårigheter och historiska värden som behövdes bevaras.

Huvudköket hade inga fönster så för att kompensera för det och för att skapa en imaginär utsikt blev en hel väggdel i köket kaklad med en bildmosaik designad av Arcona Arkitekter. Alla köksytorna rensades ut helt och hållet och byggdes upp på nytt med huvudköket placerat ovanför Gyllene salen. Alla tekniska installationer och maskiner har ersatts med modern standard med mycket lägre energiförbrukning.

Stadshuset användes under hela byggtiden som vanligt av Stockholms stadsfullmäktige och även som en av Stockholms stora turistattraktioner.

Fakta

  • Adress Stockholms Stadshus
  • Projekttid 2012
  • Byggherre Fastighetskontoret Stockholm
  • Projekt De tre restaurangköken i Stockholms stadshus har renoverats
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan
  • Kostnad 90 000 000 kr

Köksombyggnaden

I Stadshuset finns tre storkök, Gyllene Salens kök, Stadshuskällarens kök samt Ekens kök. Dessutom finns ytterligare två uppvärmningskök i Koppartornen.

Förutom nya ytskikt och ny maskinpark i de tre köken byggde Arcona också tre nya installationsteknikutrymmen/fläktrum samt åtta stycken nya energieffektiva ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Stambyten och relining av avlopp samt imkanaler utfördes. Vi byggde en fjärrkylcentral och drog fram matningar till anslutningspunkter. Alla elinstallationer i ombyggnadsytorna nyinstallerades.

Nytt diskrum utanför Blå Hallen skapades.

Brandkraven skärptes och befintliga konstruktioner i arbetsområdet byggdes om för att klara dagens brandskyddskrav. Nytt brandlarm installerades. Ny sprinkleranläggning i Gyllene salens kök och vind samt Blå Hallens vind.

Nya omklädningsrum och duschar, samlingsytor för personalen.

Komplettering av passagesystem, gjorde köken mer tillgängliga.

Ljudmiljön förbättrades. Fuktskyddet sågs över. Asbestsanering är dessutom utförd.

Projektering

Arcona har egen projekteringsledning och bred erfarenhet inom ROT-projekt samt egen arkitekt- och konstruktionsavdelning.

Arcona har i samarbete med Fastighetskontoret stått för all projektering från programhandling till färdig bygghandling. Detta har medfört en projektering som är direkt anpassad till produktionsledet vilket får ses som en stor fördel i projekt med korta ledtider och komplicerade lösningar.

I Stadshuskällaren mot gården har stor hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden tagits i ett nära samarbete med Stadsmuseum. Bland annat kan nämnas att rumslösningar har omdisponerats för att kunna återskapa gamla fönsterlägen.

I Gyllene salens kök återspeglas byggnadens historiska värden genom en smakfullt designad mosaikvägg skapad av Arconas arkitekter. Alla projektering har skett i BIM (5D-projektering) vilket har varit till stor nytta i såväl presentationsmaterial under tidiga skeden som produktionsunderlag vid komplicerade lösningar.

I entreprenaden installeras kvalificerad styrutrustning som möjliggör energieffektiv körning av samtliga ingående komponenter.

Då byggnationsområden och installationsvägar var trånga och angränsar till känsliga områden så gjordes en gedigen arbetsplanering tillsammans med Arbetsmiljöverket och samtliga underentreprenörer.

Vill du veta mer om projektet?

Niklas Virving