Gunnar – Produktionschef

Som produktionschef på Arcona har du ansvar för genomförandeprocessen på våra byggarbetsplatser från planering till leverans och garantitid. Du bygger ditt produktionsteam och leder dem mot projektets satta mål. Produktionschefen har ett nära samarbete med både projektchefen och projektingenjören genom hela projektet. Gunnar Lööf kom i kontakt med Arcona som entreprenör och började som produktionsledare på Arcona 2010 och har sedan 2012 arbetat som produktionschef.

När jag ser att min omgivning, både det interna teamet och entreprenörerna på bygget trivs och är glada – då mår jag bra, då är det som allra bäst på jobbet!

Hur hamnade du på Arcona?

– Jag var arbetsledare för en ställningsentreprenad som Arcona hade på ett av sina större projekt. Då det var ett ganska stort innerstadprojekt som innefattade det mesta från nyproduktion till ROT-arbete blev jag snart involverad i den komplexa logistiken kring ett antal entreprenader vid sidan av ställningar och väderskydd. Det var en spännande uppgift och jag växte med den. Snart förstod jag att det var dags för mig att gå vidare i min karriär och arbeta med produktion och samordning ur ett bredare perspektiv. Jag kontaktade produktionschefen på plats och frågade om han kunde vara referens för mig i mina framtida ansökningar. Det visade sig turligt nog att Arcona var intresserade och frågade om jag kunde tänka mig att bli produktionsledare. Arcona hade under min tid på projektet gjort ett gott intryck på mig, det var en bra stämning på platskontoret och det var duktiga människor jag mötte i platsorganisationen. Visst var jag lite nervös inför min nya utmaning. Jag kände mig bland annat osäker på ekonomistyrning, kvalitetsstyrning och riskhantering och ville även förkovra mig inom produktionsteknik, då främst gällande betong vilket jag inom kort gavs möjlighet till. Jag började som produktionsledare 2010 och hann med två projekt för att 2012 få möjligheten att ta rollen som produktionschef.

Har du gått ledarskapsutbildningar?

– Ja, jag har gått en kurs i certifierat ledarskap hos FEI, som pågick under tre månader med deltagare från andra branscher. Det var en bra och omvälvande kurs, mentalt var den tuff då man gör en ganska djupgående självanalys. Jag blev mer medveten om mig själv som person och vad jag behöver tänka på, både i min roll som ledare men även som privatperson i vardagen, hur jag hanterar mitt team och hur jag bäst kan motivera och skapa engagemang hos andra. Det finns egentligen inga knep och genvägar utan du måste utgå från att det är du själv som är själva verktyget. Jag fick lära mig vad jag själv behöver tänka på, att till exempel bli bättre på att lyssna och ge feedback och att kommunicera tydligare med ett direkt språk. Det är viktigt att en ledare är trygg, trovärdig och skapar ett positivt arbetsklimat för medarbetarna. Du måste även ha modet att våga sätta ner foten och rensa luften om så behövs. Jag tänker också att man ständigt arbetar för att bli en bättre ledare med de erfarenheter man samlar på sig för varje projekt. Insikten över att man aldrig kommer bli fullärd gör det hela bara mer spännande!

Hur trivs du att arbeta som produktionschef?

– Jag trivs bra som produktionschef och jag har roligt på jobbet, men att säga att det är en ”walk in the park” vore missvisande. I projekt har vi mer eller mindre intensiva perioder och ibland känns det tufft med komplicerade delmoment och snäva tidplaner och då gäller det att hålla modet uppe. Är det surt och grinigt ute på bygget är det med största sannolikhet ett tecken på att det inte är så muntert inne på platskontoret heller. Då blir det min uppgift att föröka hitta en väg ut för att få ett bättre arbetsklimat. När jag ser att min omgivning, både det interna teamet och entreprenörerna på bygget trivs och är glada – då mår jag bra, då är det som allra bäst på jobbet!

Hur är det att vara anställd på Arcona?

– Jättebra, jag trivs verkligen! Jag känner mig på något sätt lite priviligierad över att vara anställd på Arcona. Jag känner att jag kan stå för våra strategiska mål och det vi kallar för ”en fantastisk leverans”. Att vi jobbar internt med att bygga vinnande team och att vi har som avsikt att gå in i samverkan och jobba öppet med våra kunder, entreprenörer och leverantörer för att på så sätt skapa långsiktiga och trygga relationer. Det är enligt mitt tycke en bra balans och kommunikation mellan de olika projekten på företaget och jag har en nära och varm relation med min närmaste chef.

Vilka tycker du ska söka sig till oss som produktionschefer?

– Det finns nog ingen typisk stereotyp, man bör vara lösningsorienterad, öppen och varm som person. De som gillar utveckling och förändring, det är nyckeln till Arcona. Här kan alla bidra med stort som smått, högt som lågt. Man ska kunna jobba med mjuka parametrar samtidigt som man ska kunna hugga i om det behövs. Den viktigaste egenskapen som produktionschef är att man ska ha förmågan att kunna slutföra – ALLT!

Att arbeta som produktionschef

Som produktionschef på Arcona bygger och leder du ditt produktionsteam i vardagen. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa problem på en övergripande nivå. Du ansvarar för att byggproduktionen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid överlämnande. Du är en nyckelperson i projektets alla skeden; anbudsarbete, projektering, upphandling, byggproduktion, överlämnande, slutreglering och garantitid. Du planerar byggproduktionen och bygger upp ditt team. Du rapporterar direkt till Projektchefen och får stöd av Projektingenjören, vilka du har ett mycket nära samarbete med genom hela projektet. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats där du alltid föregår med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Vi söker dig som har några års erfarenhet från byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av BAS-U uppdrag är meriterande, likaså dokumenterade kunskaper i entreprenadjuridik och PBL.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande att lösa utmaningar på bästa sätt och förstår vikten av att kunna reflektera och prioritera att organisera för att genomföra din strategi. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.