Intresseavvägning för digital lagring av personuppgifter för inskrivna på Arconas byggprojekt

Arcona AB anser att Arconas intressen väger tyngre än personens integritet gällande digital lagring av personuppgifter då det i huvudsak förstärker personens säkerhet på arbetsplatsen och bidrar till en säkrare arbetsplats.

Nedan följer anledningar till Arconas intresse av att behandla era personuppgifter:

  • Effektivare krishantering – genom att lagra personuppgifter digitalt kan en krishantering genomföras på ett effektivare och säkrare sätt. Personuppgifterna blir sökbara via vår digitala plattform vilket medför en snabbare och enklare sökbarhet.
  • Arbetsmiljöhänsyn – genom att använda oss av digital lagring av uppgifter kan vi enkelt dokumentera att den inskrivna personen genomfört Arconas säkerhetsintroduktion samt genomgått en identitetskontroll på den aktuella arbetsplatsen. Vi kan även med enkelhet få fram certifikat och/eller intyg som krävs för olika arbetsmiljökritiska arbetsmoment.
  • Uppgifter till närmast anhörig – om något händer kan vi snabbt få fram uppgifter till närmast anhörig och därmed informera berörda snabbare.
  • Digitala och förenklade inskrivningar – genomförandet blir mer effektivt, går snabbare och förenklas för personer som ska skrivas in och även för Arconas projektledning.Uppgifterna som anges vid inskrivningen kommer sparas under projekttiden och därefter kasseras.