Idag invigs Kämpetorpshallarna i Älvsjö

Fredagen den 7 februari invigs Kämpetorpshallarna som Arcona har byggt. Samtidigt invigs även förskolan Solkatten och Kämpetorpsskolan med tillhörande konst i stadsdelen Kabelverket i Älvsjö. Invigningen av skolan och hallarna startar med uppvärmning 12.45 vid scenen och fortsätter med invigningsceremoni och bandklippning.

När arbetet med den efterlängtade idrottshallen i Älvsjö skulle påbörjas stötte man på föroreningar och mer lera i marken än beräknat. Tack vare en omarbetad lösning från Arcona vilar den nya hallen idag på en säker och stabil grund samtidigt som budgeten och tidsramarna kunde hållas.

Halltider har blivit en bristvara i den snabbt växande Stockholmsregionen. I Älvsjö valde Fastighetskontoret att satsa på en dubbel idrottshall med tillhörande konstgräsplan.

Den nya hallen intill Kämpetorpsskolan är cirka 4 000 kvm stor och rymmer två fullstora idrottshallar med tillhörande omklädningsrum. Vid entrén finns även ett café och gemensamma utrymmen.

Hallen är avsedd både för skolidrott och föreningsverksamhet med läktargradänger för exempelvis innebandymatcher. Konstgräsplanen är en del av skolgården och möjliggör också spontanidrott.

– Det var extra roligt att få bygga just en idrottshall eftersom halltider för föreningsverksamhet är en stor bristvara i Stockholm idag. Nu har vi skapat ytterligare möjlighet för barn och ungdomar att idrotta, säger Ella Bringle, projektchef på Arcona.

Första spadtaget togs i april 2018 och hallen slutbesiktades och lämnades över 16 månader senare enligt plan. Lagom till vårterminen 2020 ska hallen vara klar för invigning. Men det var också ett arbete som kantades av många utmaningar.

Leran i marken innebar en komplicerad grundläggning vilket medförde att de ursprungliga markhandlingarna fick projekteras om. För att bli klara i tid och hålla budgeten krävdes stora portioner kreativitet och flexibilitet från projektgruppen på Arcona och från Fastighetskontoret.

– Vi fick minska schakten och byta ut en del fyllnadsmassa. Det innebar att vi kunde skapa en något förenklad produkt, men till en betydligt lägre kostnad för kommunen och skattebetalarna.

Kämpetorpshallarna bygger på konceptet ”Arconahallen” – en standardmodell som med hjälp av beprövade lösningar justeras och anpassas till beställarens krav på funktion, energieffektivitet, slitagetålighet och kapacitet.

Ett synligt exempel på anpassning är att hallen kläs i gult tegel och grönskande sedumtak för att smälta in i omgivningarna tillsammans med skolan. Längs Älvsjövägen byggs ett bullerplank med konstnärlig utsmyckning av den norska konstnären Edith Lundebrekke.

Kämpetorpshallarna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta utmärkelsen i den svenska miljöcertifieringen som utvecklats av Sweden Green Building Council.

– Guld tilldelas byggnader som uppfyller de högsta kraven för bland annat energi, inomhusmiljö och materialval. För att få guld krävs även en efterföljande brukarenkät där de som vistas i byggnaden får utvärdera den, förklarar Ella Bringle.

Tomas Lennartsson, projektansvarig på Fastighetskontoret Stockholms stad är mycket nöjd med arbetet.

– Det var ett komplext projekt med många angränsande byggentreprenader vilket ställde stora krav på logistiken. Men Arcona jobbade proaktivt och kom hela tiden med förslag på olika lösningar för att få ihop budget och tidsram. Vi ser alla fram emot invigningen i januari, inte minst alla föreningar och eleverna på skolan.

Under de senaste åren har Arcona byggt flera idrottshallar certifierade med Miljöbyggnad Guld eller Silver. Några exempel är Sätrahallen, Grimstahallen, Stuvstahallen och Vintervikshallen samt nya Hägerneholmshallen i Täby och Glömstahallen i Huddinge.