Arcona bygger ytterligare en idrottshall i Huddinge

Arcona har fått i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att bygga Glömstahallen, en fullstor idrottshall på ca 1.800 kvadratmeter med tillhörande konstgräsplan i 7-mannastorlek, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser. Projektet som påbörjades i april ska vara färdigställt i augusti 2019 och certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på Energi. Det är en totalentreprenad med fast pris på 57 MSEK.

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter. Byggnaden på ca 1.800 kvadratmeter omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel. Glömstahallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i Glömstaskolan och man knyter ihop dessa byggnader arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt.

Jag känner en enorm glädje och entusiasm att vi äntligen startar produktionen av Glömstahallen! Sedan detaljplanearbetet påbörjades våren 2014 då Arcona tillsammans med kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter skapade denna fina gröna idrottsplats har jag längtat efter att få sätta igång, säger Caroline Abrahamsson, projektchef på Arcona.

Projektet har stort miljöfokus och förutom att bli certifierade med Miljöbyggnad Nivå Silver på byggnaden och Nivå Guld på Energi så har man även satt upp utmanande mål vad gäller avfallsstatistik som följs upp varje månad och presenteras för samtliga deltagare i projektet.

Vi är väldigt stolta över att få bygga och leverera denna miljömärkta och moderna idrottshall till Huddinge kommun i samverkan med Arcona, säger Huddinge Samhällsfastigheters vd Henrik Örneblad. Det här är en efterlängtad satsning och investering för att ge Glömstaskolans elever och föreningslivet i Huddinge en riktigt bra plats för rörelse och motion.

Ett samarbete med EU-projektet ”Energibyggare” kommer också att pågå under produktionstiden. För att klara EU:s energimål 2020 som Sverige ska uppfylla så pågår en satsning på kompetenshöjning inom lågenergibyggande. Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir.

Glömstahallen är den fjärde idrottshallen Arcona bygger i Huddinge. Skogås Racketcenter, Stuvstahallen och Kvarnbergshallen står färdiga sedan tidigare.

För mer information:
Caroline Abrahamsson, projektchef Arcona, tel. 08-601 21 83, caroline.abrahamsson@arcona.se
Catrin Hansson, affärschef Arcona, tel 08-601 21 68, catrin.hansson@arcona.se
Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling HUSF, tel 08-535 329 83, hakan.lindblom@husf.s