Arcona stödjer människor på flykt

Med anledning av flyktingkatastrofen skänker byggföretaget Arcona 70.000 kronor till FN’s flyktingorgan UNHCR.

”Vi ser det som en självklarhet att hjälpa medmänniskor som flyr för att undkomma krig och förföljelse och söker sig till andra länder för att kunna leva ett tryggare liv”, säger Arconas VD Jimmy Bengtsson.

Samtidigt startar Arcona en insamling som främst riktar sig till företagets medarbetare, men alla bidrag från såväl samarbetspartners som vänner är välkomna.

Till Arconas insamling

foto: UNHCR -Andrew McConnell