Ombyggnad av Trångsundsskolan

Trångsundsskolan har behov av att effektivisera sina ytor. En skolbyggnad rivs och två nya huskroppar om cirka 3000 kvm uppförs med ny placering för att passa dagens behov. Arbetet beräknas pågå från juni 2020 till och med juli 2022.

Förutom anpassning av befintliga lokaler innebär ombyggnationen att två helt nya byggnader kommer att uppföras på det befintliga skolområdet, en i anslutning till den byggnad där lågstadiet i dag huserar (hus F), och en på den plats där C-huset står för tillfället. Detta kommer att innebära ett stort lyft för skolan som moderniseras och rustas upp samtidigt som kapaciteten på skolan ökar med 150 elever.

I samband med ombyggnationen utvecklas även utemiljön och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård med ytor för både lugn och aktiv lek.

Klart för inflyttning hösten 2022

Projektet ska genomföras i två etapper där det mest omfattande arbetet sker under somrarna 2020 och 2021, det vill säga under sommarlovet när skolan är tom. De nya lokalerna kommer att stå klara till höstterminen 2022.

Fakta

  • Adress Löparvägen 4, Trångsund
  • Projekttid 2020-2022
  • Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt Om- och tillbyggnad av Trångsundsskolan. Två befintliga byggnader rivs, två nya byggnader byggs. Ombyggnad av 4 st befintliga byggnader inkl kök o matsal. Skolgård rustas upp och antal cykelparkeringar utökas.
  • Arconas roll Totalentreprenad i samverkan. Arcona Arkitekter ritar skolan.
  • Kostnad 120 000 000 kr

Vill du veta mer om Trångsundsskolan?

Catrin Hansson