Ombyggnad av Trångsundsskolan

Trångsundsskolan hade behov av att effektivisera sina ytor. En skolbyggnad revs och två nya huskroppar om cirka 3000 kvm uppfördes med ny placering för att passa dagens behov. Arbetet beräknas pågick från juni 2020 till och med hösten 2022.

Förutom anpassningen av befintliga lokaler innebar ombyggnationen att två helt nya byggnader uppfördes på det befintliga skolområdet, en i anslutning till den byggnad där lågstadiet huserade (hus F), och en på den plats där C-huset stod tillfälligt. Detta innebar ett stort lyft för skolan som moderniserades och rustades upp samtidigt som kapaciteten på skolan ökade med 150 elever.

I samband med ombyggnationen utvecklades även utemiljön och förbättrades för att skapa en inspirerande och trygg skolgård med ytor för både lugn och aktiv lek.

Inflyttning hösten 2022

Projektet ska genomföras i två etapper där det mest omfattande arbetet pågick under somrarna 2020 och 2021, det vill säga under sommarlovet när skolan är tom. De nya lokalerna stod klara till höstterminen 2022.

Fakta

  • Adress Löparvägen 4, Trångsund
  • Projekttid 2020-2022
  • Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt Om- och tillbyggnad av Trångsundsskolan. Två befintliga byggnader revs, två nya byggnader byggdes om. Ombyggnad av 4 st befintliga byggnader inkl kök o matsal. Skolgård rustades upp och antal cykelparkeringar utökades.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan. Arcona Arkitekter ritade skolan.
  • Kostnad 120 000 000 kr