En trygg miljö för Glömstaskolans lågstadieelever

Hösten 2018 påbörjades byggnationen av Glömstaskolan F-3 i Huddinge kommun. Ett samverkansprojekt mellan Huddinge Samhällsfastigheter och Arcona, i form av en skolbyggnad med plats för de yngre eleverna att utvecklas i. Trots pandemiutbrott och försenade leveranser stod byggnaden klar att lämnas över en månad innan utsatt tid och de nya lokalerna invigdes vid höstterminens skolstart.

Skapar utrymme för lärande

Sedan tidigare har Arcona tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter utvecklat den gemensamma grundskolan Glömstaskolan F-9 och den närliggande idrottshallen — Glömstahallen. Nu fortsätter utvecklingen med en ny lågstadieskola, som skapar mer utrymme för de grundskoleelever som fram tills nu delat lokaler i den stora skolbyggnaden.

— Att bygga nära pågående skolverksamhet är inte utan utmaningar, menar Anders Melin, projektchef på Huddinge Samhällsfastigheter. Arconas samarbete med skolan har fungerat smidigt, med ett ständigt fokus på säkerhet.

Som totalentreprenör har Arcona tillhandahållit en tjänstemannaorganisation bestående av projektchef, produktionschef, produktionsledare och installationssamordnare. Dessutom har Arcona Arkitekter ritat och utformat byggnaden.

— Vi har eftersträvat att ha en öppen och nära dialog med både beställaren och verksamheten under projektets gång, säger Mimmi Lundgren som är Arconas projektchef för Glömstaskolan F-3. Genom att vara lyhörda och lösningsorienterade så har vi kunnat tillgodose alla parters önskemål så långt det har varit möjligt.

Fakta

  • Adress Bergavägen 9, Huddinge
  • Projekttid 2018-2020
  • Yta 3700 kvm
  • Byggherre Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt Vi har byggt en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever intill nuvarande Glömstaskolan.
  • Arconas uppdrag Totalentreprenad i samverkan, Arcona Arkitekter har ritat skolan och Exengo Installationskonsult har projekterat installationerna.

Att bygga nära pågående skolverksamhet är inte utan utmaningar, Arconas samarbete med skolan har fungerat smidigt, med ett ständigt fokus på säkerhet.

Anders Melin, projektchef på Huddinge Samhällsfastigheter

En hållbar lärmiljö

Glömstaskolan F-3 har certifierats med Miljöbyggnad Silver med Guld på energi. Byggnaden har också ett stort fokus på trivsel.

— Vi har haft höga krav på akustik och klimat, vilket verkligen märks inne i skolan. Ljudmiljön är dämpad, det är bra luft och färgsättningen är mjuk och behaglig. Det är till exempel textilklädda sittgradänger i varje hemvist, som bidrar till en mysig och barnvänlig känsla, säger Mimmi.

Fönstersättningen ger i sin tur skolbyggnaden ett fantastiskt ljusinsläpp som naturligtvis kan stängas ute med den invändiga solavskärmningen, som sitter i alla fönster och glaspartier.

Lågstadieskolans utemiljö är också en plats för lärande och aktivitet med utescen, sittgradäng och flera lekytor. Glömstaskolans elever fick själva påverka valet av färg på skolans konstgräsplan genom omröstning.

— Kvaliteten är utöver det vanliga. Dessutom var det roligt att vi kunde ta ut svängarna med en röd prefab-fasad, säger Anders Melin på Huddinge Samhällsfastigheter.

Höll tidsplanen trots corona-våren

Under projektets slutspurt våren 2020 bröt coronaviruset ut, och till följd av detta försenades vissa leveranser av skolbyggnadens avslutande delar. Tillsynes en omständighet som skulle kunna komma att försena slutförandet av Glömstaskolan.

— Med lösningsorienterade och serviceinriktade entreprenörer som var angelägna om att lösa situationen kunde vi inte bara hålla tidplanen utan också få godkänd slutbesiktning mer än en månad innan avtalat. Det är verkligen värdefullt med entreprenörer som har yrkesstolthet, säger Mimmi Lundgren. För att kunna leverera en bra slutprodukt, trots utmanande förutsättningar, gäller det att alla drar åt samma håll, fortsätter hon och menar att teamets förmåga att spela som ett lag bidrar till ett framgångsrikt projekt.

— Jag är mycket nöjd med projektchefens prestation och att hon på inköpssidan har hittat rätt leverantörer och inte nöjt sig med ”good enough”, säger Anders Melin. Vi har även fått en väldigt bra kvalitet på slutprodukten till rimliga kostnader och totalt sett landar kostnaderna för projektet betydligt under överenskommen slutkostnad.

I slutet av april 2020 stod Glömstaskolan F-3 redo för inflyttning. Då byggnaden lämnats över tidigare än planerat kunde både fastighetsägare och verksamhet börja anpassa lokalerna innan semesterperioden drog igång.

— Med god marginal uppnådde vi de mätbara målen för Arcona, som att leverera under budget, i tid, utan fel och noll olyckor. Vi i projektteamet är förstås väldigt nöjda och stolta över att vi överträffat samtliga mål vilket också gläder beställaren. Det har varit ett roligt projekt att genomföra tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter och vi är alla nöjda med slutresultatet, avslutar Mimmi Lundgren.

Läs gärna om Glömstaskolan F-3 mer hos Huddinge Samhällsfastigheter.

Fotograf: barabild.se