Arcona bygger nytt parkeringshus och bygger om kontorshus i Västberga

Arcona har fått i uppdrag av Corem Property Group att bygga ett nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktsvolym om ca 110 MSEK. Byggarbetena startar i januari 2022 och projektet ska stå färdigt i mars 2023.

Visualisering: Arcona Arkitekter som ritat och projekterat

Med 135 parkeringsplatser, varav hälften blir laddplatser för elbilar, skall det nya parkeringshuset på fastigheten Nattskiftet 12 bidra till att lösa parkeringsproblematiken runt Drivhjulsvägen i Västberga. I bottenplanet byggs det också kommersiella lokaler på ca 500 kvadratmeter. Den intilliggande fastigheten, Nattskiftet 14, rustas upp och görs mer attraktiv och flexibel. Fasader och fönster renoveras, ett nytt trapphus med hiss skapas för att öka tillgängligheten i fastigheten. En allmän upprustning görs i de allmänna ytorna såsom befintliga trapphus och entréer samt att alla installationer och värmesystem byts ut. Dessutom kommer ett showroom att byggas inför framtida uthyrningar av tomma lokaler.

– Arcona är otroligt stolta över att få förtroendet att bygga åt Corem. Vi har givits möjlighet att arbeta i en process som vi tror på, med delaktighet från tidigt skede. Tillsammans med Corem har vi i tidig samverkan projekterat fram en bra produkt, säger Catrin Hansson, affärschef på Arcona och tillägger att ”Tillsammans skapar vi den bästa affären” – projekt där vi är med tidigt blir oftast mycket bättre i slutändan!

Vid frågor kontakta

Catrin Hansson, Affärschef Arcona, catrin.hansson@arcona.se, tel. 08-601 21 68
Jerker Holmgren, Chef Affärs- och Projektutveckling Corem Property Group, jerker.holmgren@corem.se, 08-503 853 51