Eye Center of Excellence

Arcona/Veidekke Bygg Kommersiellt har slutit avtal med Vitartes om fortsatt samarbete avseende kv. Patienten i Hagastaden. Arbetet kommer i huvudsak att utföras av Arcona, ett helägt dotterbolag till Veidekke. Kontraktet har ett ordervärde på 950 MSEK.

Arcona/Veidekke och Vitartes avtalade sommaren 2016 om att utföra mark-, grundläggnings- och betongarbeten för kvarteren Patienten och Princeton. Det som nu avropats är att uppföra resten av byggnaden i kv. Patienten. Arbetet omfattar en av två fastigheter i Vitartes projekt Scandinavian Life Science. Fastigheten kommer att bli ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Kv. Patienten beräknas stå klar våren 2020. Arbetena genomförs på totalentreprenad i samverkan mellan parterna. Kv. Patienten omfattar totalt ca 42 000 kvadratmeter, en fastighet för vård, forskning, utbildning och näringsliv i Hagastaden.

”Vi ser fram emot ett fortsatt lyckosamt samarbete med Vitartes där vi kommer att arbeta utifrån vår samverkansmodell, som innebär att alla bidrar med var och ens unika förmåga för effektivare processer. Under flera år har vi arbetat ihop med Vitartes och det är kul att se hur ett ständigt förbättrat samarbete visar på värdet av att arbeta tillsammans i flera projekt över längre tid”, säger Peter Kvist, vd på Arcona.

”Vitartes är ett ledande projektutvecklingsbolag inom Life Science, där våra kunder är centrala i allt vi gör. Därför är det också viktigt att de leverantörer som vi använder oss av kan leva upp till våra högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och professionalism. Att Veidekke/Arcona får ett utökat förtroende är ett resultat av att de lever upp till våra förväntningar”, säger Håkan Karlsson, teknisk direktör Vitartes.

Projektet byggs i direkt anslutning till huvudentrén för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintligt tunnelrör för E4:an.

”Att Arcona och Veidekke får förtroendet att genomföra projektet beror framförallt på att de under anbudsskedet visat en stor förståelse för komplexiteten i projekten och på tidiga underlag kunnat presentera bra och kreativa lösningar för projektgenomförandet”, säger Peter Alvemur, projektchef och Vice VD på Vitartes. ”De har även en stark laguppställning med gedigen kompetens och erfarenhet av att bygga stora komplexa projekt i samverkan”, fortsätter Peter.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. Veidekkekoncernen är idag världsledande i arbetet med VDC.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Vitartes är ett bolag som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor.

  • Stora projekt Vård- & forskningsbyggnader
  • Adress: Norrbacka, Karolinska sjukhuset
  • Projekttid: 2016-2020
  • Yta: ca 42.000 kvm
  • Byggherre: Vitartes
  • Projekt: Vi bygger nya St Eriks ögonsjukhus
  • Arconas roll: Totalentreprenad tillsammans med Veidekke
  • Kostnad: 950 000 000 kr

Vill du veta mer om projektet?

Anders Rauge