Arcona bygger om Astoriahuset på Nybrogatan i Stockholm.

Läs mer på Humlegårdens webbplats.

  • Kontor
  • Adress: Nybrogatan 17, Stockholm
  • Projekttid: 2017-2020
  • Yta: 25 lägenheter, 4500 kvm kontorslokaler samt restaurang och butikslokaler
  • Byggherre: Humlegården Fastigheter
  • Projekt: Rivning av befintlig fastighet, nybyggnad inklusive påbyggnad av befintlig fastighet. Fastigheten kommer inrymma kontor och bostäder samt restaurang och butiker.
  • Arconas roll: Totalentreprenör