Intill nuvarande Glömstaskolan uppförs en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever. Den mindre skolan förhåller sig till den stora likt ett gårdshus till huvudbyggnaden och ramar in skolgården. Även skolgården utvidgas och en bollplan tillkommer.

Fönstersättningen känns igen från den stora skolan och de större glaspartierna tar upp formspråket från den befintliga skolans bottenvåning. Den monokroma färgsättningen med betong och detaljer i kortenstål ger dock byggnaden en egen identitet. Sedumtaket ger ett trevligt intryck från den stora skolan.

Ett trapprum i vinkel löper mellan de tre planen och länkar samman byggnaden och gör det lätt att orientera sig. De breda trapporna ger plats plats för både kommunikation och en stunds vila. På första planet finns personalens arbetsområde samt en samlingssal för 100 personer. På andra och tredje planet hemvister samt ateljé. Glömstaskolan F-3 består av fyra hemvister anpassade för 90 elever vardera. I hemvisterna finns tre basrum och ett antal grupprum samt ett öppet studielandskap som kan delas in i en aktiv respektive lugnare delar.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad  Silver.

Origo Arkitekter är arkitekt och Arcona Arkitekter ritar klart skolan. Exengo Installationskonsult projekterar installationerna.

Läs gärna mer hos Huddinge Samhällsfastigheter.

  • Utbildningsbyggnader
  • Adress: Bergavägen 9, Huddinge
  • Projekttid: 2018-2020
  • Yta: 3700 kvm
  • Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter
  • Projekt: Vi bygger en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever intill nuvarande Glömstaskolan.
  • Arconas roll: Totalentreprenad i samverkan, Arcona Arkitekter ritar klart skolan. Exengo Installationskonsult projekterar installationerna.