Vi lyfter blicken och ser framåt

Arconakoncernen består av Arcona AB samt dotterbolagen Exengo Installationskonsult AB och BSK Arkitekter AB som till hälften är ägda av personalen i respektive bolag. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare och omsätter knappt 2 miljarder kronor.

Efter ett år som präglats av osäkerhet, inställda planer och ständiga anpassningar med anledning av pandemin är det ändå med stolthet jag kan konstatera att byggbranschen fortsätter att leverera. I ett samhälle där väldigt många verksamheter har drabbats av restriktioner, fått dra ner kraftigt eller till och med tvingats stänga har byggbranschen kämpat för att hålla igång. Jag kan inte säga att vi är opåverkade, tvärtom har det senaste året varit en enorm prövning för både företaget och våra medarbetare men våra projekt fortsätter trots allt att drivas framåt och medarbetarna fortsätter att gå till arbetet utan att vi har behövt ta till deltidspermitteringar eller andra statliga stödåtgärder. Samma gäller förstås för alla våra underleverantörer med yrkesarbetare och materialleverantörer som varje dag går till jobbet för att bygga och färdigställa våra projekt till våra kunder trots oro för att bli smittade och för att dra hem smitta till familj och vänner. Jag vill rikta ett alldeles speciellt tack till både våra egna medarbetare och alla andra i byggbranschen för att vi kämpar på och håller hjulen snurrande, vi gör ett fantastiskt jobb och vi är viktiga för det svenska samhället.

Marknaden just nu är präglad av en mycket hård priskonkurrens där det kan skilja upp till 30% mellan anbudsgivare på utförandeentreprenader med färdiga bygghandlingar. Det kan enligt min uppfattning bara betyda en enda sak. Någon eller några i kedjan kommer att gå med förlust för att leverera dessa projekt till kunderna för är det något jag är säker på är det att vi huvudentreprenörer inte räknar 30% fel. Alla kommer att kämpa för att inte stå där med Svarte Petter och min oro är att branschen kommer att präglas av många konflikter i nyligen upphandlade projekt under det närmaste året.

Nu gäller det att orka lyfta blicken och se framåt. Jag har en önskan om att Arcona är med och bidrar till att synen på oss entreprenörer förändras. Förändras från att vara någon som försöker luras, någon som hela tiden försöker sno åt sig pengar och någon som tjänar enormt mycket pengar. Det senare tycker jag vi kan enas om är direkt felaktigt. Stora entreprenörer har i regel en vinstmarginal i sin byggverksamhet på 2-4%. Det betyder att på ett projekt på 100 mkr räcker det att vi räknar fel på 2-4 mkr för att hela vår vinst ska vara utraderad. Vägt mot de risker vi tar tycker jag ingen kan säga att vi på något sätt har en orimlig lönsamhet.

Jag tror jag kan tala för alla mina andra seriösa branschkollegor när jag säger att vi inte är oärliga eller giriga. Vi tillsammans med alla våra leverantörer gör alltid vårt allra bästa för att leverera fina projekt till våra kunder och vi kommer alltid att prioritera de kunder som ser på oss på det sättet, ser på oss som en tillgång och en hjälp och inte som en som försöker luras. Jag hoppas att 2021 ska vara ett år där vi tillsammans kan hjälpas åt att börja förändra denna bild av byggentreprenörer och att vi kan lyfta fram alla fina exempel där alla jobbar tillsammans mot gemensamma mål.

För ett drygt sen skrev jag att ”Jag tror på att hålla oss lättrörliga och anpassningsbara så vi kan förändra oss istället för att gissa vad som kommer att hända. Det gör att vi på ett enklare sätt kan parera förändringar i omvärlden som vi inte rår över.” Med facit i hand kunde inget ha stämt bättre och det är alltjämt min grundfilosofi.

Med våra kunders affärer i fokus och ständig utveckling av våra medarbetare kommer vi jobba för att stärka Arconas position i Stockholm och Uppsala som den samarbetspartner kunder vill jobba med, från transaktion och tidiga skeden till helt genomförda projekt.

Peter Kvist

 Vill du veta vad jag pysslar med på dagarna? Följ gärna mitt Instagramkonto – @peterkvist_arcona

Februari 2021