Anders – Affärschef

Ditt uppdrag som affärschef är att tjäna pengar. För att klara det ur ett långsiktigt perspektiv behöver du ha riktigt duktiga medarbetare som trivs, utvecklas, är engagerade i företagets välgång, jobbar i enlighet med våra värderingar och inte minst är drivande och kommunikativa samt motiverar sig själva och sin omgivning, formade i en grupp som vågar och vill vara bäst!
Din uppgift är därvidlag att skapa rätt förutsättningar. Som affärschef har du ständigt koll på alla projektmöjligheter hos dina kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt. Då är det viktigt att kunna prioritera och försörja din organisation med lönsamma projekt. Inte minst genom nykundsrekrytering. Din uppgift är att ofta prata med dina kunder (och prospekts) för att ständigt hålla kartan över projektmöjligheter levande. Din roll är även att leverera bra projekt till en nöjd kund, varje gång.
Du bemannar projekten rätt från början, har projektchefer som du blint kan lita på, följer upp med kunden ofta och ständigt berättar för kunden att det vi gör är bra. Som person i din yrkesroll förväntas du vara ett föredöme och en ambassadör för våra värderingar. I övrigt förväntas du också driva din enhet i linje med företagets utvecklingsplaner.

Jag vill skapa bra förutsättningar för mina medarbetare och har täta avstämningar mot projekten för att känna alla på pulsen.

Hur hamnade du på Arcona?

När jag var färdig med mina studier gjorde jag praktik hos en av de större entreprenörerna och hade en nuvarande kollega – Arne Svensson – som chef. När Arne sedan bytte till Arcona tog han med sig mig och jag började 2010 som projektingenjör på projektet Grand Central by Scandic. Anledningen till att jag bytte var främst tack vare Arne men jag hade dock redan en positiv bild av Arcona och var redo att lämna den stora ”fabriken”.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Arcona?

Storleken på bolaget tycker jag är bra. Det är tillräckligt stort för att vara med och konkurrera med de största drakarna om uppdragen. Organisationen är platt och vi har ett bra företagsklimat där vi bryr oss om och värnar om varandra. Jag har duktiga kollegor och Arcona uppmuntrar till nytänkande vilket gör att många är engagerade. Det drivs en bra personalpolitik och företaget känns modernt och fräscht. Vidare tycker jag att Arconas ledarfilosofi PENTA är bra med att vi alltid ska sträva efter och arbeta för att vara prestigelösa, engagerade, närvarande, tillitsfulla och affärsdrivna, inte endast i rollen som affärschef utan överlag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det vi gör på Arcona är bra. Det är roligt att arbeta i projekt med en grupp som blir ordentligt sammansvetsad under ett par års tid. Man är med från idé som tar form under några månader, det planeras, man bygger och sedan är det klart och det står en färdig byggnad som man sedan kan gå förbi och titta på som pensionär. Mycket av det vi gör blir förknippat med minnen, man minns projekt som man var involverad i för kanske 10 år sedan som man sedan går förbi och tänker på vilka utmaningar man hade där och då, parallellt med att man är involverad i nya projekt.

Kan du berätta om ditt arbete med nuvarande projekt?

Arcona är involverad i häftiga projekt. Jag kan inte lyfta fram något specifikt eftersom jag är verksam på olika ställen och varje projekt har sin utmaning. Det är en bra känsla när organisationen är på plats och allt fungerar. Jag trivs med att vara ute i projekten och vara nära organisationen. En del av min tid går till resursplanering, affärer, kontrakt, marknadsarbete och att försöka skapa mig en bild av vad som är på gång.  Jag vill skapa bra förutsättningarna för mina medarbetare och har täta avstämningar mot projekten för att känna på pulsen. I rollen som affärschef ingår även affärsplanearbeten samt utvärdering kring vad som kan göras bättre.

Hur ser en ”vanlig” dag på jobbet ut?

Jag varvar med att vara inne på huvudkontoret och ute på projekten. Jag gör täta avstämningar mot projekten och tar reda på vilka problemställningar som har uppstått och hur vi löser dem. Stämmer av resursmässiga behov och deltar på möten på olika nivåer. Ingen dag är den andra lik. Jag samverkar även med mina kollegor internt – med de andra affärscheferna, gör affärsplaner och planerar mm. I ledningsgruppen i min enhet arbetar vi med olika strategier med målsättningen att utveckla och effektivisera vårt arbetssätt.

Vilken är den stora utmaningen i ditt arbete?

Den största utmaningen är nog resursplaneringen, det brukar alltid vara något som händer eller saker som ska hanteras. Jag bygger mina projektteam i dialog med mina projekt- och produktionschefer och tillsammans sätter vi ihop en grupp av personer med olika kvaliteter. När projektet är färdigställt är det är inte alltid det passar att flytta samma gäng till ett helt nytt projekt. Därför är det viktigt att vi likriktar vårt arbetssätt så mina medarbetare snabbt kan anpassa sig till att arbeta med andra personer i nya sammansättningar.

Känner du att Arcona ser din potential?

Tar man ett stort ansvar så är det lätt att bli belönad på Arcona, det är något som genomsyrar hela företaget. Jag började som projektingenjör, har sedan varit projektchef för tre projekt och är nu affärschef. Det har varit en naturlig övergång och utveckling för mig som känns riktigt bra.

Hur ser din framtid ut på Arcona?

Jag ser ljust på framtiden. Det känns som vi har skapat en stabilitet just nu. Vi utvecklas under kontrollerade former, både företaget och jag personligen.

Vilka personer tycker du passar som affärschef?

Man ska tycka att det är roligt att bygga team, ju starkare medarbetare man har desto enklare resa får man som affärschef. Det blir till slut som ett självspelande piano när det fungerar. Har man uppnått det så har man tid att jobba proaktivt med nya uppdrag och också hantera oförutsedda händelser på ett bra sätt, saker som uppstår i gruppen. Grundbulten är att förse projekten med bra medarbetare.

Att arbeta som affärschef

Vi söker dig med mångårig erfarenhet från byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola eller YH-utbildning. Erfarenhet av att lokalisera projektmöjligheter hos dina kunder på kort sikt såväl som långsikt ser vi som en stark merit för att därur kunna prioritera och försörja din organisation med lönsamma projekt. Inte minst viktigt är också nykundsrekrytering. Din uppgift är därvidlag att ofta prata med dina kunder (och prospekts) för att ständigt hålla kartan över projektmöjligheter levande. För detta behöver du ha riktigt duktiga medarbetare som trivs, utvecklas och är engagerade i företagets välgång.  Din uppgift är därmed också att skapa rätt förutsättningar och att ständigt jobba med rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling.

Du är en naturlig ledare och en god förebild. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du är ödmjuk inför teamets olika personliga egenskaper och lyfter fram det bästa hos alla så vi gemensamt når önskat resultat. Du ska kunna bygga relationer och ha viljan att göra Arcona till det absolut bästa företaget! Hos Arcona bygger vi först människor, därefter team och sedan hus. Vidare är du kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.