Rafed Elbasam

Rafed Elbasam har varit på Arcona sedan 2011 i olika roller och arbetar numera som affärschef. Han har främst arbetat med stora projekt, kontor, utbildning, vård, och Life science-byggnader.

Rafed drivs av att arbeta nära kunder, leverantörer och medarbetare med fokus på att bygga starka team just för att genomföra projekten över förväntan vilket i sin tur leder till återkommande kunder och nya projekt.

Hemma i Vällingby lever Rafed med fru och två barn. Mycket tid ägnas på sonens fotbollsträningar och dotterns balettskola.