Tricket är standardisering, produktspecialisering, kontinuitet i teamet av människor och uthållighet i samarbetet ”-strategisk samverkan-”. That´s it. Bara att göra faktiskt. Arcona tänker gå den vägen.

Jimmy Bengtsson, tidigare vd på Arcona

En effektiv byggsektor är angeläget för Sverige

Varje jämförelse med olika typer av producentprisindex och med konsumentprisindex visar att byggsektorn dras med alltför hög kostnadsutveckling sedan decennier tillbaks. Det är exempelvis därför som det byggs för få nya bostäder för medelinkomsthushållen.

Det finns inte längre utrymme för en byggkostnadsutveckling som år efter år är högre än KPI. Då kommer byggherrarnas kalkyler för nya projekt inte att gå ihop och många byggprojekt hamnar i malpåse. Byggandet stannar av. Det är sannerligen ett oönskat scenario men var ska den ökande betalningsförmågan komma ifrån? Lägre räntor är det knappast och en hög inflation önskar ingen.

Det är mycket angeläget att hitta de effektiviseringar som kan reducera byggkostnadsutvecklingen. Arcona tänker gå den vägen.

Under mina snart tjugofem år i branschen har jag uteslutande jobbat tillsammans med duktiga, ambitiösa, välutbildade medarbetare och kollegor som gjort sitt allra bästa varje dag på jobbet, i den roll, i det uppdrag hon är satt att sköta. Ändå visar kostnadsutvecklingen att byggsektorn inte effektiviseras i tillnärmelsevis samma takt som andra industrier.

Det beror på tradition, strukturfel och systemfel. Det beror inte på den goda viljan och människorna i vår bransch. Vi måste våga vara innovativa och ha modet att bryta invanda mönster. Arcona tänker gå den vägen.

Min övertygelse är att branschen fortfarande är alltför segmenterad vilket betyder att de olika aktörerna inte samverkar och samarbetar på det sätt som behövs för att effektivisera hela den långa kedja som byggprocessen utgör. I mätningar ser vi gång på gång att antal fel i projekteringen eller andel värdeskapande tid för en byggnadsarbetare, regelmässigt visar ett oönskat resultat. Om alla aktörerna i byggprocessen, byggherrarna, konsulterna, byggentreprenörerna och underleverantörerna, skulle bestämma sig för att samarbeta över tid i stället för i enstaka projekt, är jag hundra procent övertygad om att de incitament som driver effektivisering skulle skapas betydligt oftare än vad som sker idag.

Vi vet att samarbeten över flera år i upprepning och förbättring från projekt till projekt, i strategisk samverkan, minskar den jämförbara byggkostnaden successivt. Efter tre till fem år i ett sådant samarbete är effektiviseringen tjugo procent både vad gäller kostnader och tid.Den klassiska priskonkurrensen som metod att nå målen har spelat ut sin rätt. Bevisligen fungerar den inte.

Tricket är standardisering, produktspecialisering, kontinuitet i teamet av människor och uthållighet i samarbetet ”-strategisk samverkan-”. That´s it. Bara att göra faktiskt. Arcona tänker gå den vägen.

När vi ändå har effektivisering som ämne måste jag nämna några av de nya verktyg och koncept som kommer att ge stor effekt i sinom tid. Logistiklösningar med ”industritänk” som gör att byggnadsarbetaren ska kunna ägna en mycket större del av sin tid till värdeskapande arbete istället för att ta emot material, vänta på material, leta/flytta material är ett av Arconas utvecklingsområden. För att inte tala om alla andra fördelar med en effektiv materiallogistik man får i form av lägre miljöpåverkan genom färre transporter och ordning och reda på bygget som ger en säkrare arbetsmiljö på bygget. Virtual Design Construction (VDC). Detta fantastiska helhetsgrepp som tar vara på möjligheterna med den nya tekniken och gör att vi och alla andra aktörer på bygget kan få ut den data vi behöver och visualisera i den digitala världen så att vi kan göra rätt från början i den ”verkliga” världen.

Jag hoppas att många byggherrar får möjlighet att läsa det här och inse att de sitter på makten och därmed både den största möjligheten att börja få detta att hända i stor skala. Starta den goda spiralen genom strategiska samarbeten och släpp lös krafterna som kommer att effektivisera och förbättra Sveriges byggsektor. Det är varken fantasi eller subjektiv önskan från Arconas sida. Det är bara en enkel insikt och en jämförelse med hur många andra industrier gör.

Då och då jobbar vi i sådana samarbeten och vi kan se vilken enorm effekt det får. På Arcona driver vi ständigt tanken om att specialisera vår verksamhet och här på vår webbplats kan du läsa om inom vilka segment Arcona, BSK arkitekter och Exengo installationskonsult verkar.