Arcona som samverkanspartner

 • Arcona har i många år arbetat i strategisk samverkan med sina arkitekter, konsulter, installatörer och strategiska leverantörer plus att man idag ägs av en av Skandinaviens största entreprenörer Veidekke. Så genom samverkan med Arcona får man automatiskt tillgång till ett komplett team som kan garantera att man lyckas med projektet.
 • Arcona har skickliga, specialiserade och erfarna projektutvecklare och kan med sina egna projektörer som
  BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult utveckla projekt i designdialog.
 • Arcona har specialiserat sig inom ett antal områden exempelvis hotell, kontorsförädling, logistikkrävande innerstadsprojekt, idrottshallar, energieffektivisering, men även skolor och sjukhus samt kan enkelt utveckla nya produktområden om man får samverka med krävande kunder och byggherrar under längre tid.
 • Arcona är ledande i Sverige på Lean Construction och har samverkat i strategisk partnering med sina leverantörer och partners i 15-20 år.

Arconas strategiska samverkan inkluderar

 • Lång erfarenhet av BIM/VDC-arbete i tidiga skeden för att simulera och utveckla projekt tillsammans hyresgäst-beställare-Arcona. Härigenom har man fått en ökad förståelse för byggherrens och slutkundens affär.
 • Marknadens bästa logistiksystem, genom långsiktig samverkan med sina underleverantörer kan allt levereras just in time, via egna mellanlager eller specialiserade speditörer. Extra värdefullt vid trånga innerstadsprojekt och om man vill minimera störningar, minska spill och väntetider, dvs arbetar med lean tänkande.
 • Arbetar med öppen ekonomisk redovisning och med lång erfarenhet av incitamentslösningar med både kund och leverantörer för att skapa rätt drivkrafter i projektet.
 • Teamutveckling och incitamentsmodeller som skapar rätt drivkrafter bland projektets alla aktörer.
 • Har arbetsprocesserna och erfarenheterna som krävs för att ständigt förbättra arbetssätt och produkt för att successivt sänka kostnaderna och säkra tiderna med bibehållen eller höjd kvalitet.
 • Arbetar med ett ”Fantastisk Leverans”-koncept vilket innebär att man har lång tradition av att utan olyckor leverera i tid, helt utan fel och under budget med genomgående positiva kundupplevelser.
 • Med spetskompetens inom miljö, energibesparing och samhällsbyggande tas ett helhetsgrepp på hållbarhet, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Eftersom Arcona är ett medelstort företag med korta beslutsvägar kommer man även att tillsammans kunna utveckla samverkan, t.ex. genom att lokalt skapa praktikplatser och lokala arbetstillfällen, vilket speciellt kommer att bli ett krav från många kommuner i framtiden. Ett område där England kommit långt och där det ses som en av de viktigaste mjuka parametrarna vid upphandling.