Därför fortsätter Arcona att utvecklas

Det finns tillfällen och saker i livet som berör och påverkar en mer än andra. För mig var ett sådant tillfälle i november förra året när jag fick frågan om jag ville bli vd på Arcona. Att få förtroendet som vd på det företag jag jobbat på i 10 år och som jag känner så mycket för kändes smått overkligt och oerhört smickrande. Det överraskade mig hur berörd jag blev känslomässigt men det var oerhört stort för mig och så känner jag än i dag. Jag är oerhört stolt över att få vara vd på Arcona och att få fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer.

Arcona är ett väldigt speciellt företag på många sätt. Det ligger i företagets historia och kultur att försöka utmana strukturer och traditionella metoder i vår strävan efter att hela tiden bli bättre och tillföra mer värde till våra kunder. Det blir inte alltid rätt första gången, men det är vår övertygelse att vi behöver utmana och göra någonting annorlunda om vi ska kunna förvänta oss ett annorlunda resultat. Det kommer att komma en tid då branschen som helhet tvingas till att öka produktiviteten, det är inte bara en lönsamhetsfråga utan sannolikt även en överlevnadsfråga när våra kunders betalningsförmåga inte längre konstant ökar som den gjort under en mycket lång period nu. Om vi ska kunna öka produktiviteten måste vi garanterat göra någonting annorlunda mot hur vi gör idag.

Vår kunskap om vad som är värdefullt för våra beställare och vår förmåga att anpassa vårt erbjudande kommer att avgöra vår egen framgång.

Arcona har haft en mycket kraftig tillväxt under de senaste 10 åren och i takt med att företag blir större ökar behovet av strukturer. Det lockar även många företag till fler och mer omfattande kontrollsystem, vilket jag i grunden är emot då jag tror på individens förmåga att lösa uppgifter inom tydligt definierade ramar utan att vara detaljstyrd.

Det Arcona har jobbat hårt med är att hitta balansen mellan kultur och struktur, som vi brukar uttrycka det internt. Att hitta balansen tror jag är en avgörande faktor för att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna eftersom det påverkar arbetsglädjen och kreativiteten hos individen. Jag tycker vi har lyckats bra med att hålla balansen, men vi måste ständigt påminna oss själva och ställa frågan vid en förestående förändring – gör det här vårt företag bättre och bidrar det till ökat kundvärde? Är svaret nej på dessa frågor ska vi inte genomföra förändringen.

Vi står inför många utmaningar i branschen såsom krav på ökad produktivitet, förekomst av kriminalitet och svartarbete, machokultur, resursbrist, oförmåga till nytänkande och många fler. Men om man vänder på det så jobbar vi i en bransch där möjligheterna är enorma och det är dessutom en väldigt kul bransch att jobba i. Det är just potentialen till förbättring som jag tror triggar mig allra mest. Arcona är idag en så pass stor aktör på marknaden att vi på riktigt kan vara med och påverka och få bort all den skit vi ser i branschen. Jag har med egna ögon exempelvis sett hur våra kvinnliga medarbetare ständigt jobbar i uppförsbacke och hur de hela tiden stöter på motstånd hos både våra kunder och våra leverantörer och det kan inte vara acceptabelt. Jag kan inte fatta att det fortfarande är på det sättet 2018 och vi måste tillsammans fortsätta arbetet med att förändra attityder om det här ska bli en bransch där alla människor kan trivas.

Det blir mycket kring bransch och vårt bidrag i dessa frågor och det är saker som vi som företag behöver arbeta med, men vårt huvudfokus är våra projekt som flertalet av våra medarbetare jobbar med. Det är att genomföra byggentreprenader i nära samverkan med våra kunder som är Arconas kärnverksamhet och det är projekten vi ska lägga huvuddelen av vår energi på att utveckla. Jag och andra som jobbar i ledning och stödfunktioner måste hela tiden ha fokus på projekten.

Våra medarbetare som jobbar i produktion är de som dagligen har kontakt med kunder och leverantörer, och det är de som ytterst kontrollerar hela vår kostnadssida samt våra leveranser. Min bedömning är att Arcona, och företag i branschen generellt, inte har satsat tillräckligt på våra medarbetare i produktion och det vill jag ändra på. Vi har redan startat detta arbete och jag tror det kommer att få tydliga resultat som exempelvis ökad produktivitet och mindre stressade medarbetare.

Vår kunskap om vad som är värdefullt för våra beställare och vår förmåga att sedan anpassa vårt erbjudande efter det kommer att avgöra vår egen framgång. Arcona har alltid varit duktiga på att jobba för att bidra till kundens affär, men vi måste vara följsamma och förändringsbenägna när tiderna och därmed våra kunders behov förändras.

Arcona har alla förutsättningar för att fortsätta utvecklas positivt. Vi har bra medarbetare, vi har bra leverantörer som vill jobba åt oss, vi har bra strukturer och vi har bra kunder, så det kommer vi att göra!

Peter Kvist