På Arcona bubblar det på alla plan

Redan när jag tackade ja till uppdraget som Arconas VD i maj förra året hade jag en bild av Arcona som ett ungt, modernt byggföretag som drivs av en stor portion nytänkande.

Den bilden är ännu starkare idag. Vi på Arcona är ett modernt byggföretag med sikte på framtiden.
Vi är också ett företag som drivs av ett starkt engagemang, en stor portion flexibilitet och en önskan om att driva projektet nära kunden, tillsammans med kunden redan från start.

Det är det som kallas för Lean Construction, och vi är stolta över att vara det första bolaget i branschen som anammat Lean Construction. Vi verkar i en bransch där det går fort. För Arcona har det gått extra fort. Vi ser oss som branschens ungdomsförbund och det är något av vår uppgift att bryta konventioner. Det kräver mod, men det kräver också eftertanke. När jag klev på tåget hade Arconas framgångsrika resa redan börjat. De senaste fyra åren har Arcona genomgått en rad stora och spännande förändringar. Vi har tagit ett rejält kliv framåt och växt med rekordfart.

Under det senaste året har vi saktat ner farten något. För att landa. För att hinna andas och för att få ner våra mål och framtidsplaner på pränt. Vi har under året gjort ett stort arbete med att uppdatera och formulera vår nya affärsplan utifrån vart vi står dag. Alla har fått vara med på den resan och vi har nu en klar riktning mot 2020.

Arcona är en uppstickare i branschen och vi drivs alla av ett stort engagemang. Just ”engagemang” är också en av våra viktigaste egenskaper, något som vi alltid kikar lite extra på när vi rekryterar. Vi drivs också av prestigelöshet, vi vill vara närvarande och tillitsfulla. Lägg till affärsdrivande och vi har sammanfattat Arconas ledarfilosofi med fem ord. Varje gång vi rekryterar har vi dessa ord i bakhuvudet, eftersom det är dessa egenskaper som ska driva oss framåt.

Vi är en uppstickare i branschen. För att fortsätta vara det behöver vi vara nytänkande. Utvecklingen i samhället går blixtsnabbt. Också inom byggbranschen. Då är det viktigt för oss att fortsätta vara i framkant. Att ha nytänk som en av våra fyra strategier kräver naturligtvis en hel del. Vi kan aldrig, och vi ska aldrig, slå oss till ro och anse oss vara färdiga. Vi ska ständigt vara på väg mot nya spännande mål.

Ett exempel på detta är vår logistiksatsning, CS Logistics. Genom CS Logistics effektiviserar vi logistikplaneringen i våra projekt och med det följer vår produktionsplanering. Vi kan med planering och terminalisering optimera antalet transporter till våra projekt. Det ger mindre stök på arbetsplatserna och en mindre miljöpåverkan. Under året har vi byggt upp vår organisation och paketerat vårt erbjudande samt arbetat intensivt med att digitalisera våra beställningar och flöden till projekten.

Även om vi dragit i handbromsen under det senaste året innebär det inte att vi slagit oss till ro. Under hösten kommer vi att sätta igång med innovationsråd, då vi även ska arrangera seminarium för våra kunde framöver.

Vi varken kan eller vill fastna i gamla banor

Det finns andra ord som är viktiga för oss och vår verksamhet. Ett av dessa är mångfald. Ett vackert ord som blir allt viktigare. Ska vi hitta de bästa medarbetarna behöver vi jobba hårt med just mångfalden, och vi är tydliga med att vi aktivt vill arbeta för jämställdhet såväl för ledningsgrupper som i hela bolaget. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett fungerande privatliv med ett stimulerande yrkesliv. Det är en självklarhet. Då mår vi som bäst, då är vi som mest effektiva.

Det är också då som vi är som mest hållbara, ett ord som ligger mig varmt om hjärtat. Hållbarhet innebär så mycket. Ytterst handlar hållbarhet om att driva bolag med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Hållbarhet syftar på att medarbetarna mår bra, stannar hos oss och utvecklas med oss. Hållbarhet syftar också på miljön och klimatet.

Därför har vi under våren tagit fram det första utkastet till hur Arconas miljöarbete ska gå till. Vi har tagit fram en rad såväl övergripande som detaljerade miljömål, som utgår från FN:s 17 miljömål. Dessa miljömål kommer att ligga till grund för Arconas miljöprogram.

2017 kommer att vara det året då Arcona bygger en stark grund att stå på. Ett år då vi siktar mot framtiden och ett år då vi riggar för den lågkonjunktur som vi vet kommer att inträffa, förr eller senare. Det är nämligen just nu, under högkonjunktur, som man ska rusta sig. Det gör vi.

På Arcona bubblar det på alla plan. Vi ser ljust på framtiden, och har redan nu fått en rad nya inspirerande kunder som vi ser fram emot att jobba tillsammans med.

Nu hämtar vi andan för att fortsätta växa och för att få en ännu starkare position på våra lokala marknader i Stockholm och Uppsala. Vi breddar vår portfölj och växer oss allt starkare.

Genom att bygga en stabil grund kan vi se långt in i framtiden. Och den ser ljus ut.

Jeanette Saveros