Ledningsgrupp

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Krister Sundberg

Krister Sundberg

Désirée Holmberg

Désirée Holmberg

Victoria Lidfeldt

Katja Bolander

Johan Danielsson

Johan Danielsson

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Niklas Virving

Niklas Virving

Peter Kvist

Peter Kvist

Arne Svensson

Arne Svensson

Affärschefer

Johan Månsson

Hans Westerholm

Hans Westerholm

Stefan Mårtensson

Stefan Mårtensson

Ann Bjurström

Anders Rauge

Anders Rauge

John van Bruggen

Mikael Wemming