Ledningsgrupp

Peter Kvist

Krister Sundberg

Désirée Holmberg

Cecilia Vestin

Niklas Virving

Ann Bjurström

Affärschefer

Johan Månsson

Catrin Hansson

Stefan Mårtensson

Per Almgren

Ann Bjurström

Anders Rauge

John van Bruggen

Mikael Wemming

Johan Nilsson

Stödfunktioner

Daniel Arefalk

Katja Bolander

Victoria Lidfeldt

Björn Nauclér

Hans Karlsson