Ledningsgrupp

Krister Sundberg

Désirée Holmberg

Niklas Virving

Ann Bjurström

Katja Bolander

Victoria Lidfeldt

Affärschefer

Johan Månsson

Catrin Hansson

Stefan Mårtensson

Per Almgren

Ann Bjurström

Anders Rauge

Rafed Elbasam

Mikael Wemming

Johan Nilsson

Ledningsfunktioner

Daniel Arefalk

Björn Nauclér

Hans Karlsson