Bakhtiar – Projekteringsledare

Projekteringsledaren på Arcona arbetar med att leda och driva projekteringsteamet till att leverera de handlingar vi behöver för att kunna bygga och motsvara kundens förväntningar på produkten. Bahktiar Afzalan arbetar som projekteringsledare sedan två år på våra större ROT-projekt och har sin bakgrund inom systemvetenskap och har tidigare arbetat som produktionschef.

Det är mycket problemlösning i min vardag och det är roligast.

Hur hamnade du på Arcona?

– Jag kom i kontakt med Arcona första gången när jag arbetade som konsult och hyrdes in som produktionschef på ett av Arconas hotellbyggen i Stockholm. Jag minns att mitt första intryck var att Arcona kändes ”Litet men samtidigt Stort”. Personerna jag kom i kontakt med var väldigt entusiastiska och jag upplevde god sammanhållning bland kollegorna. Jag har konsultat på Arcona i tre år och jag har precis påbörjat min anställning och det känns spännande. Arcona har många roliga projekt i tidigt skede och i nära samarbete med kunden, vilket lockade mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Ja, det bästa är att jag får vara med att utveckla fastigheter, samtidigt som jag utvecklas själv varje dag. Det är mycket problemlösning i min vardag och det är roligast. Visst kan det även vara pressat i vissa situationer, särskilt när produktionen går parallellt med projekteringen och deadline hägrar, men då gäller det att hålla huvudet kallt och ligga steget före och ställa rätt frågor i rätt tid för att driva projekteringen i mål. Det är kul att få engagera alla parter under projekteringen, på Arcona ser vi till exempel alltid till att involvera produktionsteamet i projekteringen i ett tidigt skede. Jag har ett väldigt kreativt arbete där jag är med och formar någonting och jag arbetar fram produkten tillsammans med kunden. Att kunna påverka och att vara nära både produktion, kund och slutkund trivs jag med.

Kan du berätta om ditt arbete med nuvarande projekt?

– Projekteringsmässigt har det varit ett mycket komplicerat projekt med tre befintliga hus och deras olika karaktär samt trånga ytor som skulle nyttjas väldigt effektivt. Vi har konverterat gamla kontorslokaler till ett stort hotell med restaurang. Projektet består av ett helt kvarter mitt inne i Stockholm och innehåller fastigheter från 1700-, 1800- och 1980-talet, där varje fastighet har haft våningsplanen på olika höjder. Vi har flyttat en korridor in i ett stort skorstensläge. Som vanligt i ROT-projekt, så bjuds man på en del överraskningar under resans gång. Verkligheten motsvarar inte alltid gamla relationshandlingar. Hotellet har öppnat och vi fortsätter nu med ett par hyresgästanpassningar. Kunden är mycket nöjd med vårt arbete och vi ska nu få bygga ytterligare ett hotell åt dem. Bättre betyg kan vi inte få!

Hur ser din framtid ut på Arcona?

– I min utvecklingsplan siktar på jag att få arbeta som projektchef, vilket kommer att vara lika spännande som utmanande.

Idag arbetar Bakhtiar som projektchef.

Att arbeta som Projekteringsledare

Som projekteringsledare på Arcona bygger och leder du ditt projekteringsteam mot satta mål. Projekteringsteamet kan bestå av interna resurser, men även upphandlade konsulter och tänkta entreprenörer och leverantörer. Du följer upp, stämmer av och informerar berörda om status och vidtar eventuella åtgärder vid avvikelser från planen. Du är den naturliga länken mellan projektör och kund och du följer upp arbetet genom dokumentation och ekonomisk reglering enligt gällande avtal. Dina arbetsuppgifter är lika mycket administrativa som praktiska i form av att lösa samordningen för att driva processen framåt. Du ansvarar för att samtliga kompetenser inom projektet tas till vara och borgar för involvering med både inköp och produktion. VDC (Virtual Design and Construction) är metoder du använder i din vardag. Du ser till att projekteringen genomförs med lönsamhet, i tid och utan fel vid leverans av både bygghandlingar och att leverans av relationshandlingar i projektets slutskede samordnas. Du är en nyckelperson i projektets tidiga skeden; anbudsarbete, projektering och upphandling. Du rapporterar direkt till projektchefen och får stöd av projektingenjören. Som en del av Arcona, lägger du stor vikt vid en säker arbetsplats redan i projekteringen och ute på byggarbetsplatsen föregår du med gott exempel.

Bakgrund och egenskaper

Du har några års erfarenhet som projekteringsledare, projektör eller så har du arbetat inom byggproduktion i en ledande position, gärna med en byggteknisk utbildning från högskola. Erfarenhet av Kvalitets- och miljöansvar med dokumenterade kunskaper i PBL, BAS-P uppdrag, VDC och BIM är meriterande.

Du är en naturlig ledare och förebild med en god förmåga att kommunicera både i tal och också skrift. Du trivs med att skapa och upprätthålla goda relationer och motiverar andra till utveckling. Du anser att det är viktigt med god planering och regelbunden avstämning vad gäller både tid, ekonomi och kvalitet. Du är drivande, noggrann och målmedveten och trivs med att arbeta självständig, samtidigt som du är lyhörd för både kundens och teamets behov. Du har ett helhetsperspektiv och lägger fokus på att ständigt ligga steget före. Du är kostnadsmedveten och ser till den bästa affären för Arcona och kunden i varje situation.